ayunda

[Indonesia] kekanda (perempuan);

yunda.

berkongsi