awur I

mengawur menabur, menghambur;

mengawuri menaburi, menghamburi;

mengawurkan menaburkan, menghamburkan.

berkongsi