awat III

[arkaik] mengawat memegang, menjawat.

berkongsi