awai I

[Indonesia] [arkaik];

mengawai melambaikan (tangan).

berkongsi