autoriti

1. kuasa atau hak (untuk memberi perintah, mengawal, membuat keputusan, dan sebagainya):
beliau mempunyai ~ untuk mewujudkan dan menetapkan hukum;

2. sumber (orang, buku, dan sebagainya) sebagai sumber maklumat tentang sesuatu yang boleh diterima atau dipercayai:
kamus merupakan salah satu ~ yang sahih dalam kajian ini;

berautoriti mempunyai autoriti.

berkongsi