auto

[Indonesia-Belanda] kereta, motokar;
~ gerobak lori;

berauto berkenderaan dengan motokar, berkereta;

= automobil.

berkongsi