aulia

[Arab] (jamak bagi wali) orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk mendapat pertolongan-Nya dengan dirapatkannya pada kehadiran-Nya.

berkongsi