audiometer

alat untuk mengukur kepekaan bunyi, terutama untuk menguji pendengaran.

berkongsi