audio-

awalan asing berkaitan dengan bunyi atau pendengaran, misalnya audiometer dan audiologi.

berkongsi