atribut

1. sifat (ciri) khusus pada seseorang atau sesuatu benda:
kenyataan itu harus terdiri daripada jisim dan ~nya;

2. sesuatu yang menjadi lambang atau simbol:
sifat yang kita anggap sebagai ~ yang memberi sifat kepada golongan orang bujang;

3. kumpulan atau kelas manusia (tumbuhan dan lain-lain) daripada berbagai-bagai tingkat kualitatif;

4. (Komputer) nilai atau ciri tertentu data, struktur data, unsur model data, atau sistem;

5. (Komputer) kata yang menerangkan cara sesuatu pemboleh ubah dikendalikan oleh komputer.

berkongsi