atlet

orang yang giat dalam lapangan sukan, ahli sukan.

berkongsi