atlas II

[Arab], [sastera lama] sejenis kain halus yang berkilat;

antelas.

berkongsi