atip

mengatip [sastera lama] menyusun, mengatur.

berkongsi