ateistik

berpendirian (bersikap) tidak mengakui kewujudan Tuhan.

berkongsi