atase

pegawai yang diperbantukan pada kedutaan untuk menguruskan tugas-tugas khas:
~ militer;
~ kebudayaan.

berkongsi