atar

air ~ = minyak ~ sejenis minyak wangi;
orang ~ juruubat, orang yang membuat ubat.

berkongsi