asung

[Minangkabau];

mengasung menghasut (supaya marah, berdendam, dan sebagainya);

asungan hasutan;

pengasung penghasut.

berkongsi