asuh

mengasuh
1. memelihara dan memberi tunjuk ajar, menjaga dan mendidik (anak kecil):
semenjak kecil ia diasuh ibu supaya lebih berhati-hati kalau berada di negeri orang;

2. mengelola dan melatih, memimpin, membimbing:
Papua Timur masih diasuh oleh Australia;

asuhan
1. peliharaan dan didikan, jagaan:
semasa kecil dia dalam ~ neneknya;

2. awasan dan tunjuk ajar, bimbingan;

pengasuhan perbuatan atau hal mengasuh;

pengasuh orang yang (kerjanya) mengasuh: dicarilah ~ untuk anak raja itu;
~ bunga
daun-daun kecil yang tidak sempurna yang terdapat pada tangkai (sebelah bawah) bunga.

berkongsi