asterisk

simbol berbentuk bintang (*) yang digunakan dalam tulisan atau cetakan sebagai tanda rujukan silang kepada sesuatu catatan.

berkongsi