astagina

[Jawa] [arkaik] (pelajaran) pertukangan tangan.

berkongsi