asrama

1. bangunan tempat tinggal kumpulan tertentu (seperti murid sekolah, mahasiswa, jururawat, dan lain-lain), hostel;
~ putera (puteri) asrama yang khusus untuk pelajar-pelajar lelaki (perempuan);

2. rumah tempat tinggal pertapa, biara;

3. [Indonesia] berek (polis, tentera, dan lain-lain);

berasrama mempunyai asrama:
sekolah ~ penuh;

mengasramakan menempatkan dalam asrama.

berkongsi