asnad

[Arab] (jamak bagi sanad) rangkaian perawi dan lafaz-lafaz yang digunakannya untuk sampai kepada matan.

berkongsi