asmaradanta

[sastera lama] putih (berkenaan (dengan) gading, gigi):
giginya ~ dan bibirnya merah tua, terlalu manis seperti laut madu.

berkongsi