asidimeter

alat untuk mengukur banyaknya kandungan asid dalam sesuatu larutan.

berkongsi