asi IV

[Jakarta];

asian bernasib baik, dapat beroleh untung (kerana nasib baik), mujur;

= rasi.

berkongsi