ashab

[Arab] (jamak bagi sahib) kawan, sekutu.

berkongsi