asasinat

pengasasinatan (Undang-undang) pembunuhan dengan tujuan merebut kuasa, biasanya kuasa politik.

berkongsi