asahhu

[Arab] lebih benar (berkenaan (dengan) suatu pendapat ulama yang lebih kuat daripada pendapat lain):
menurut kaul yang ~, haram suami menafikan anaknya itu.

berkongsi