asah I

gosok (untuk menajamkan, meratakan, melicinkan, dan lain-lain):
~ bulat, ~ lentik, ~ papan, ~ repang, ~ runcing, ~ sayap kumbang (cara-cara mengasah gigi);
calak-calak ganti ~ (peribahasa) barang apa yang dipakai untuk sementara sebelum ada yang lebih baik;

berasah sudah diasah, sudah digosok (dicanai dan sebagainya);

mengasah
1. menajamkan, mengilir:
~ pisau;

2. mencanai, menyerodi:
~ batu cincin;

3. menggosok (untuk meratakan, melicinkan, dan lain-lain):
~ gigi;

4. memupuk dan meningkatkan (membina, mengembangkan, dan sebagainya):
keputusan yang baik dapat digunakan untuk ~ kecenderungan seseorang murid terhadap sesuatu jenis pekerjaan;
~ bakat
memupuk dan mengembangkan bakat;
~ budi = ~ otak = ~ fikiran mempertajam fikiran (menjadikan lebih cekap berfikir dan sebagainya);
~ hati memanaskan hati;
belakang parang sekalipun jika diasah tajam juga (peribahasa) berapa bodoh pun orang kalau selalu diajar akan pandai juga;

asahan
1. yang telah diasah;

2. yang digunakan untuk mengasah:
batu ~;

pengasahan perihal (perbuatan dan lain-lain) mengasah;

pengasah
1. alat untuk mengasah;

2. orang yang mengasah.

berkongsi