asa I

harap(an);
putus (berputus) ~ tidak menaruh harapan lagi (akan berjaya, memperoleh sesuatu, dan sebagainya), putus harapan;

asa-asaan harap-harapan, selalu berharap (mengharapkan);

mengasakan mengharapkan.

berkongsi