aruk II

mengaruk
1. mengacaukan (gajah liar yang menggemparkan binatang-binatang jinak, kerbau yang mengacau lumpur, dan lain-lain);

2. melakukan sesuatu yang menimbulkan kegemparan (kekacauan, gangguan, dan lain-lain), menggemparkan;

pengaruk orang yang mengaruk.

berkongsi