aruh

mengaruh
1. (Perubatan) mencetus atau mempercepat proses bersalin (biasanya dengan memberi ubat);

2. (Fizik) menghasilkan arus elektrik atau daya gerak elektrik secara pengaruhan;

aruhan (Fizik) sifat sesuatu litar elektrik yang beroleh daya gerak elektrik akibat perubahan arus dalam litar yang sama atau dalam litar lain yang berdekatan;

pengaruhan (Fizik) proses memindahkan sifat elektrik (magnet) dari satu litar (atau jasad) ke litar (jasad) yang lain tanpa melalui sentuhan fizikal;

pengaruh (Fizik) induktor.

berkongsi