artistik

1. sangat indah (dikerjakan dan sebagainya dengan perasaan kesenian):
ia gemar melihat benda-benda yang ~;

2. berasaskan (berkaitan dengan, menunjukkan, dan sebagainya) nilai-nilai seni:
tanpa bantuan segala ini, sesebuah filem akan mengecewakan dari segi ~.

berkongsi