artikulasi

1. cara atau proses menyebut bunyi atau kata dengan jelas;

2. penyataan idea atau perasaan terutamanya dengan kata-kata;

mengartikulasikan menyatakan idea atau perasaan terutamanya dengan kata-kata:
rasa kecewanya tidak diartikulasikan.

berkongsi