arson

(Undang-undang) perbuatan membakar harta (rumah, bangunan dan sebagainya) dengan sengaja, sama ada bermotifkan niat jahat atau untuk menuntut pampasan insurans.

berkongsi