aritmetik

sains tentang nombor yang melibatkan proses tambah, tolak, bahagi, dan darab, kira-kira:
mencampur, menolak, mendarab, dan membahagi angka termasuk dalam bidang ~.

berkongsi