ariningsun

[Jawa], [sastera lama] adikku, adindaku (perempuan).

berkongsi