ares

[Indonesia-Belanda]

1. penangkapan;

2. hukuman (tidak boleh keluar rumah dan lain-lain);

mengares
1. menahan, menangkap;

2. menghukum.

berkongsi