Arasy

[Arab] singgahsana Allah yang tidak dapat diketahui hakikatnya oleh akal manusia dan hanya dapat diyakini kebenarannya.

berkongsi