aptitud

kemahiran atau kebolehan semula jadi seseorang, bakat:
ujian ~.

berkongsi