aprit

aprit-apritan [Jakarta] berlari tunggang-langgang;

abrit.

berkongsi