apraksia

(Perubatan) ketidakupayaan mengkoordinasi pergerakan akibat kecederaan otak.

berkongsi