aposisi

(Linguistik) kata atau frasa yang menjelaskan kata atau frasa yang mendahuluinya, misalnya Fadzli dalam frasa kawannya, Fadzli,atau Bapa Kemerdekaan dalam frasa Tunku Abd Rahman, Bapa Kemerdekaan, .

berkongsi