apokope

(Linguistik) pengguguran bunyi atau huruf, sama ada satu atau lebih di hujung kata. apolog cerita dongeng yang mengandungi unsur pengajaran, yang wataknya terdiri daripada haiwan atau objek yang beraksi sebagai manusia.

berkongsi