apnea

(Perubatan) keadaan terhentinya pernafasan beberapa ketika.

berkongsi