apik

rapi dan bersih serta sangat baik:
pekerjaannya ~ sekali.

berkongsi