apati

sikap tidak menaruh minat atau sikap tidak endah terhadap sesuatu yang wajar diberi perhatian.

berkongsi