anuiti

(Ekonomi) pembayaran wang kepada seseorang pemegang kuasa dengan jumlah dan jarak waktu tertentu;
~ biasa anuiti yang dibayar atau diterima pada penghujung setiap tempoh tertentu;
~ hayat anuiti yang dibayar kepada pewaris sepanjang hidupnya dan akan terhenti apabila pewaris itu meninggal dunia;
~ sampai tempoh anuiti yang dibayar atau diterima pada awal setiap tempoh tertentu.

berkongsi