antropomorfisme

1. kepercayaan bahawa Tuhan bersifat sama seperti manusia (dari segi rupa bentuk, perasaan, atau kelakuan);

2. kepercayaan bahawa sesuatu haiwan atau objek mempunyai perasaan, sama seperti manusia.

berkongsi