antologi

kumpulan karya prosa (seperti cerpen) atau sajak atau kedua-duanya yang dihasilkan oleh berlainan pengarang, kumpulan karangan pilihan seseorang pengarang, bunga rampai;

mengantologikan menghimpunkan atau menyusun sesuatu karya seperti cerpen untuk dijadikan sebagai antologi:
karya-karya mereka telah pun diantologikan oleh penerbit untuk tatapan umum.

berkongsi